Tổng quan về sản phẩm

Latest Innovations
Vật liệu tổng hợp nâng cao
Aircraft Seals and Aerospace Seals by Trelleborg
Phớt máy bay
Danh mục điện tử
Manufacturer Of Molded Rubber Products And Custom Rubber Parts
Sản phẩm đúc kỹ thuật
HMF FlatSeals™ - flat gaskets|Trelleborg Sealing Solutions
Flat Gaskets
Giải pháp sức khỏe & y tế
Hydraulic Piston Seals and Hydraulic Piston Rings For Hydraulic Cylinders by Trelleborg
Phớt pít tông thủy lực
Hydraulic Rod Seals for hydraulic cylinders by Trelleborg
Phớt cổ trục thủy lực
Hydraulic Scrapers, Hydraulic Wipers, Wiper Seals For Hydraulic Cylinders by Trelleborg
Phớt chắn bụi/ chắn dầu thủy lực
Hydraulic seals and Hydraulic Cylinder Seals by Trelleborg
Phớt thủy lực
Hydraulic Wear Rings and Guide Rings by Trelleborg
Vòng chịu mòn thủy lực
Liquid Silicone Rubber technology, LSR technology by Trelleborg
Cao su silicon lỏng
Bạc lót hàng hải
Mechanical Face Seals, Heavy Duty Seals by Trelleborg
Phớt mặt chà
Oil Seals, radial oil seals, radial shaft seals, rotary shaft lip seals
Phớt dầu
Trelleborg is an O-Ring Seals Manufacturer
O-ring
Pneumatic Rod Seals & Pneumatic Piston Seals
Phớt khí nén
Polymer Bearings & Bushings, composite bearings and thermoplastic bearings
Bạc lót & ống lót polymer
Vật liệu độc quyền
Rubore® Shims
Trelleborg Rotary shaft seals and radial oil seals keep lubricants in place
Phớt quay / phớt cổ trục
Rubore® Seals
Hồ sơ làm kín
Chất bán dẫn PUREFAB ™ FFKM
Medical and food grade silicone tubing and hose that meet U.S. Pharmacopeia (USP) Class VI standards
Silicone Tubing & Hose
Phớt tĩnh
Hoàn thiện bề mặt