Danh mục vật liệu chính

isolast_key_visual2
Isolast® PureFab™ FFKM
advanced composites_ad-structures
Nhựa nhiệt dẻo & Vật liệu tổng hợp
Fluoroelastomers_O-Ring_4a
Fluoroelastomers hiệu suất cao
Turcon_Variseal
Các hợp chất dựa trên Polytetrafluoroethylen độc đáo