virtual-showroom

Welcome to our Virtual Showroom - Chào mừng đến với Phòng trưng bày ảo của chúng tôi

Thông tin sản phẩm

Khám phá chuỗi sản phẩm phổ thông của chúng tôi

Kiểm tra danh mục điện tử của chúng tôi

Teaser_Catalogs-Brochures

Bạn có thể tải về các ấn phẩm của chúng tôi tại đây

Ứng dụng Danh mục phớt điện tử

Các ngành công nghiệp được chọn

hydraulic_cylinder_teaser

Năng lượng chất lỏng

Giải pháp thiết kế cho chăm sóc sức khỏe & y tế

Giải pháp trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống

Chất bán dẫn

Giải pháp thiết kế cho ngành dầu khí

aerospace

Giải pháp làm kín trong công nghiệp hàng không

Cassette Seal

Thiết bị xây dựng & khai thác

Sản xuất & Máy công cụ

Công cụ & Tài nguyên

technical-articles

Thư viện kỹ thuật: Các chuyên gia về một loạt các đối tượng liên quan đến các loại phớt 

Tính diện tích & khối lượng hình dạng hình học được xác định trước

CAD-service

Tải xuống các bản vẽ kỹ thuật của phớt với dịch vụ CAD

Phần mềm tính toán O-Ring cho phép dễ dàng chỉ định kích thước phớt

Tìm hiểu phớt nào sẽ hoạt động tốt nhất trong ứng dụng của bạn với công cụ này

Tìm hiểu những tài liệu nào tương thích với phương tiện trong ứng dụng của bạn

Bí quyết công nghệ làm kín cơ bản bao gồm trong các mô-đun học tập trực tuyến

Kiểm tra phim và hình ảnh động của chúng tôi