fluid_power_application_power_unit

Phớt cho ứng dụng năng lượng chất lỏng

Hydraulic Piston Seals

Các sản phẩm

Counter-Surfaces

Đo đạc kích thước bề mặt

Các ngành công nghiệp liên quan

agriculture

Nông nghiệp

construction_mining

Xây dựng & Khai thác

manufacturing_macine-tools

Sản xuất & Máy công cụ

teaser

Vận chuyển nguyên vật liệu

Phim

Các giải pháp làm kín cho thiết bị Off-Highway
Thủy lực trong xây dựng, khai thác và xe nông nghiệp cung cấp năng lượng để nâng, di chuyển và đào quanh năm trong bất kỳ điều kiện nào. Phớt cần phải có khả năng phù hợp với cam kết đó - cung cấp hiệu suất lâu dài và hỗ trợ hoạt động hiệu quả của thiết bị.
Các giải pháp làm kín cho các công cụ và thiết bị sản xuất máy
Máy công cụ và thiết bị sản xuất hoạt động liên tục trong các môi trường đòi hỏi rất cao. Làm kín hiệu quả là rất quan trọng để trong khi tối đa hóa hiệu suất và giảm tổng chi phí sở hữu và còn giảm thiểu bảo trì theo kế hoạch và đột ngột hỏng vỡ . Các giải pháp làm kín phải mạnh mẽ và lâu dài để đảm bảo sản xuất số lượng lớn liên tục, ở tốc độ cao và có độ chính xác.

Công cụ cho kỹ sư

Seal-Configurator

Thiết lập giải pháp làm kín.

O-Ring-Banner

Bộ tính kích thước O-ring

CAD-service

Dịch vụ CAD

Electronic-Catalog

Danh mục điện tử

Fluid Mechanics

Ứng dụng di động tính cơ học chất lỏng

hydraulic_system_calc_app_web

Ứng dụng di động tính toán hệ thống thủy lực

unit_converter

Ứng dụng di động chuyển đổi đơn vị & độ cứng

Dịch vụ

Tài nguyên

Teaser_Catalogs-Brochures

Danh mục & Tài liệu quảng cáo

Customized-packaging

Thư viện kỹ thuật

e-learning

Học trực tuyến