Các ứng dụng

Mini-Excavator_800X450
Máy đào
Harvester_800x450
Thiết bị lâm nghiệp
Dump_truck_800X450
Xe tải khai thác

Phim

Các giải pháp làm kín cho thiết bị Off-Highway
Thủy lực trong xây dựng, khai thác và xe nông nghiệp cung cấp năng lượng để nâng, di chuyển và đào, quanh năm và trong bất kỳ điều kiện nào. Phớt cần phải có khả năng phù hợp với cam kết đó - cung cấp hiệu suất lâu dài và hỗ trợ hoạt động hiệu quả của thiết bị.
Các giải pháp làm kín cho các thành phần năng lượng chất lỏng
Trelleborg Sealing Solutions cung cấp một loạt các phớt và sản phẩm cho các thành phần năng lượng chất lỏng. Các giải pháp của chúng tôi là tối ưu để sử dụng trong thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng, xe nông nghiệp và máy công cụ.

Tìm hiểu thêm

Công cụ cho các kỹ sư thiết kế

Seal-Configurator

Thiết lậpgiải pháp làm kín.

Bộ tính toán hệ thống thủy lực

CAD-service

Dịch vụ CAD.

Electronic-Catalog

Danh mục điện tử

Tìm hiểu thêm

Counter-Surfaces

Đo đạc kích thước bề mặt

e-learning

Bài học trực tuyến về phớt thủy lực