Miếng đệm phẳng Rubore®

The end of micro-leakage: Rubore®Flat Seal

Phớt cấu trúc Rubore®

Phớt cấu trúc Rubore®

Phớt nắp Rubore®
Rubore_CapSeal2

Rubore® Cap Seal

Phớt vỏ Rubore®

Hai trong một: Phớt vỏ Rubore®