Kinh nghiệm và cam kết của chúng tôi - lợi thế của bạn

Xem đoạn phim hàng không vũ trụ của chúng tôi

Giải pháp cho hàng không vũ trụ
Phớt hàng không vũ trụ cho bộ truyền động thủy lực và xi lanh, động cơ, điều khiển chuyến bay, thiết bị hạ cánh và nhiều ứng dụng khác được đặc trưng trong video này.
Giải pháp cho động cơ phản lực
Phớt cho máy bay và động cơ phản lực từ Trelleborg Sealing Solutions được làm nổi bật trong video này.
Trelleborg - hàng không vũ trụ
Là hành khách hàng không, chúng tôi không biết giới hạn nhưng việc đi lại bằng máy bay ngày càng tăng và nhu cầu cấp thiết để tối ưu hóa hiệu quả mang lại những thách thức mới. Tìm hiểu cách Trelleborg phản ứng với những điều này.