Bí quyết công nghệ làm kín cơ bản được bao gồm trong các mô-đun học tập trực tuyến

Khám phá chuỗi sản phẩm của chúng tôi

Hydraulic Seals Catalog

Hydraulic Seals Catalog

Compact Seal Polypac DBM | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
POLYPAC® PHD / CST Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® AQ Seal®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® AQ Seal® 5 | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Double Delta® | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring® Hz | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring® II
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring® T | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® 2K
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® V | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Variseal® M2
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Variseal® W2
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® VL Seal®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Glyd Ring® D | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Glyd Ring® P
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
zurcon_rimseal_id
Zurcon® Rimseal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
zurcon_rimseal_im_id
Zurcon® Rimseal IM
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® U-Cup PUA
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Wynseal | Hydraulic Piston Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static