Bí quyết công nghệ làm kín cơ bản được bao gồm trong các mô-đun học tập trực tuyến

Phớt quay

Khám phá chuỗi sản phẩm của chúng tôi

Turcon® Varilip® PDR

Cartridge-ROS
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
end_cover_id
End Cover
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Forsheda™ V-Ring, V seals | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
GAMMA Seal | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HiSpin® HS40
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HiSpin® PDR RT | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HP20 Rotary Oil Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HS-APJ Cassette Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Mechanical Face Seals
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Radial Oil Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Roto Glyd Ring® DXL
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
shaft_repair_kit_id
Shaft Repair Kit
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Skyseal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
STEFA® System 500 / 3000 / 5000 Cassette Seal CSL 1500 | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring® II
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring® V
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto L
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Variseal®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto VL Seal®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Varilip® PDR
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Roto Glyd Ring® S
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static