Bí quyết công nghệ làm kín cơ bản được bao gồm trong các mô-đun học tập trực tuyến

O-ring và Back-up Ring

Khám phá chuỗi sản phẩm của chúng tôi

Quad ring

Elastomeric O-Rings | Trelleborg Sealing Solutions
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
FEP O-Rings | Trelleborg Sealing Solutions
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
FlexiMold™ O-Rings | Trelleborg Sealing Solutions
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Isolast® FFKM Perfluoroelastomer O-Ring | O-Rings | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Polyurethane O-Ring
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
PTFE O-Ring
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static