Tillämpning av bolagsstyrningskoden

Bolagstyrningsrapport från årsredovisningen 2023

Revisionsberättelse 2023

Bolagstyrningsrapport från årsredovisningen 2022

Revisionsberättelse 2023

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2021

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2021

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2020

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2020

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2019

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2019

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2018

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2018

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2017

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2017

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2016

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2016

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2015

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2015

Bolagstyrningsrapport från årsredovisning 2014

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2014

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2013

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2013

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2012

Revisionsberättelse för Trelleborg AB 2012

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2011

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2010

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2009

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2008

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2007