Verksamhet i antal länder
48
Antal anställda
21 230
Minskning av CO2-utsläppen
-32% jämfört med basvärdet 2015
Grundat
1905
Huvudkontor i
Trelleborg
Omsättning
33 864 MSEK

Trelleborgs vision

Affärsidé

Täta, dämpa och skydda
Du hittar dem över hela världen. Innovativa och tillförlitliga lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer. Det kan handla om extrem kyla, hetta, tryck, slitage eller naturens enorma krafter. Oavsett utmaning har Trelleborg lösningar som motsvarar kraven.

Täta

Dämpa

Skydda

Hur vi är organiserade

Organisation och koncernledning

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Kärnkompetenser

Värderingar

Kundfokus

Innovation

Ansvar

Prestation

Ladda ner våra värderingar

Våra värderingar

Trelleborgs strategi