Verksamhet i antal länder
50
Antal anställda
22 209
Minskning av CO2-utsläppen
-32% jämfört med basvärdet 2015
Grundat
1905
Huvudkontor i
Trelleborg
Omsättning
32 836 MSEK

Affärsidé

Täta

Dämpa

Skydda

Hur vi är organiserade

Organisation och koncernledning

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Kärnkompetenser

Värderingar

Kundfokus

Innovation

Ansvar

Prestation

Ladda ner våra värderingar

Våra värderingar