Trelleborgs historia

 • Background Image
  1905
  Trelleborgs Gummifabriks AB grundas
  1905 bildas Trelleborgs Gummifabriks AB, som under Henry Dunkers ledning snabbt växer till Skandinaviens ledande gummiföretag med cykel- och bildäck, industrigummivaror och kappor som främsta produkter
  polaroids_
 • Background Image
  1914
  Stödjer svenska försvaret
  Det första världskriget innebär ett starkt uppsving. Gummifabriken prioriteras som krigsviktig industri, och produktionen inriktas helt på att tillgodose det svenska försvarets behov. 
  circle
 • 1930
  Bildäck och badringar
  Motorismens utveckling gör att bildäck snart blir den största enskilda produkten. Uppblåsbara fritidsartiklar som simbälten, luftmadrasser och gummibåtar ökar också kraftigt.
  1930_poster
 • Background Image
  1939
  Andra världskriget innebär åter omställning till produktion av krigsmateriel och ett nytt uppsving.
 • Background Image
  1950
  Internationalisering börjar
  Internationaliseringen tar sin början. Först byggs ett världsomfattande nät av agenter upp, därefter etableras egna bolag i utlandet. Världens första vinterdäck och Europas första slanglösa däck lanseras.
  product_circle
 • Background Image
  1962
  En ledare går i graven
  Henry Dunker avlider, 92 år gammal, och lämnar hela sin förmögenhet till ett antal stiftelser och fonder, som än i dag kontrollerar röstmajoriteten i bolaget.
  Läs mer om Dunkerintressena och Trelleborg AB
  dunker_faded
 • 1970
  Gummiförsäljningen ökar
  1970 inleds en period med svåra arbetsmarknadskonflikter, galopperande inflation och oljekris. Detta i förening med överproduktion och hård prispress gör att tillverkningen av person och lastbilsdäck läggs ner. I stället byggs produktionen av industrigummiartiklar ut.
  poster_radial
 • Background Image
  1983
  Expansion
  En kraftig expansion startar. Bolaget växer från ett renodlat gummiföretag till ett mer än tjugo gånger så stort industriellt konglomerat där gruvor och metaller dominerar med gummi och plast först på tredje plats.
 • 1991
  Effektivisering i Trelleborg AB
  En dramatisk vändning sker. Konjunkturläget försämras, metallpriserna rasar och den svenska byggmarknaden kollapsar. Ett hårdhänt saneringsprogram inleds och stora delar av verksamheten avyttras.
  poster_team_trelleborg
 • Background Image
  1994
  Ny logotyp
  Logotypen kompletteras med tre ofyllda trianglar, som symboliserar den expansiva utvecklingen inom koncernen. Idag påminner de också om koncernens fyra grundvärderingar kundfokus, prestation, innovation och ansvar.
  trelle_sketch_
 • Background Image
  1995
  Fokus på gummiverksamheten
  Bolaget är skuldfritt och utrymmet stort för nya satsningar. Tonvikten läggs nu på gummisidan som expanderar kraftigt genom företagsförvärv.
 • 1999
  Fokus på industrisektorn
  En ny strategisk inriktning sjösätts. Verksamheten koncentreras helt till industrisektorn som växer genom stora företagsförvärv, all annan verksamhet avvecklas.
  1999_seals
 • Background Image
  2003
  Förvärvet av Smiths Group Plc:s skapar affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions
  Förvärv av Smiths Group Plc:s verksamhet inom polymerbaserade precisionstätningar som bildar affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgkoncernen växer med 5,5 miljarder kronor i omsättning och 6000 anställda huvudsakligen i Europa och Nordamerika.
 • 2005
  100-årsjubileum
  Trelleborg AB fyller 100 år. Den resterande delen av Handelssektorn har avvecklats. Industrisektorn har vuxit. Trelleborg är nu ett av världens största industrigummiföretag med tillverkning i ett 100-tal fabriker i 40 länder. Omsättningen uppgår till drygt 24 miljarder SEK och antalet anställda är cirka 21 700. Peter Nilsson utses till koncernchef. Förstärkt fokus på koncentration av verksamheten, tillväxt inom lönsamma segment och geografisk expansion utanför Nordamerika och Västeuropa.
  2005_Stampel-slutoriginal
 • Background Image
  2006
  Nytt förvärv gör Trelleborg till en marknadsledare

  Förvärv av amerikanska Reeves Brothers och blir globalt ledande inom polymerbelagda vävar som används i en rad applikationer, bland annat inom flyg. CRP Group, verksam inom offshore olja & gas, förvärvas och innehas fram till 2021.

 • 2008
  Trelleborg är världens största industrigummiföretag
  Varumärket Trelleborg fyller 100 år. Trelleborg är världens största industrigummiföretag. Omsättningen uppgår till cirka 31 miljarder SEK och antalet anställda är cirka 24 000. Förvärv av verksamheten i amerikanska MacDermid Offset Printing Blankets förstärker Trelleborgs ledande position inom området tryckdukar, polymerbelagda kompositvävar konstruerade i flera lager för användning inom kommersiell offsettryckning.
  2008_printing_blankets_3
 • 2012
  Samägt bolag
  Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic bildas av Trelleborgs tidigare affärsområde Trelleborg Automotive och av Freudenbergs motsvarande verksamhet inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, Vibracoustic. Bolaget ägs till lika delar av parterna och namnändras i april 2016 till Vibracoustic. 

  Under sommaren 2016 avyttrar Trelleborg samtliga sina aktier till Freudenberg. Trelleborg kan i och med transaktionen avsluta en framgångsrik resa för det tidigare affärsområdet.
  JV-circle
 • Background Image
  2014
  Trelleborg AB inom hälso- och sjukvården och friluftsliv
  Trelleborg förvärvar Uretek Archer LLC Group och växer inom polyuretanbelagda och gummibelagda vävar i Nordamerika. Deras produkter och lösningar används inom en rad olika segment, såsom flygindustrin, hälso- och sjukvården, friluftsliv, statlig verksamhet samt inom försvarsindustrin.
 • Background Image
  2016
  Förvärv av tjeckisk industrikoncern
  Slutför förvärvet av CGS Holding, ett privatägt företag med ledande positioner inom lantbruks-, industri- och specialdäck samt specialutvecklade polymerlösningar. Förvärvet innebär att Trelleborg i det närmaste fördubblar sin omsättning inom lantbruksdäck, stärker sin ledande position inom industridäck och erhåller nya positioner inom närliggande segment för specialdäck. CGS specialutvecklade polymerlösningar tillför nya intressanta positioner och stärker dessutom Trelleborgs existerande ledande positioner i flera av koncernens nuvarande affärsområden.
 • Background Image
  2019
  Växer inom hälsovård & medicinteknik
  Genom förvärv samt egenutvecklad kompetens inom polymera komponenter växer Trelleborg inom hälsovård & medicinteknik. Koncernen har nu en konkurrenskraftig plattform och kritisk massa för globala organiska initiativ inom segmentet framöver.
  healthcare_370
 • Background Image
  2020
  Skyddar det betydelsefulla
  Klimatmålet “20 by 20” uppnås med god marginal, vilket illustrerar Trelleborgs engagemang för en hållbar verksamhet. Målet innebar en reduktion med 20 procent av koldioxidutsläpp relativt omsättning, med 2015 som basår. 
 • Background Image
  2021
  Starka presetationer och ambitiösa mål
  Koncernen består av mer än 21 000 anställda i 48 länder och har en rekordhög försäljning och resultat. Nya, mer ambitiösa, hållbarhetsmål antas när Trelleborg strävar mot att vara ledare i sin industri vad gäller hållbarhet. 
 • Background Image
  2022
  Strategisk position inom snabbväxande segment

  Trelleborg förvärvar Minnesota Rubber & Plastics och stärker därmed sina positioner inom flera snabbväxande branscher såsom medicinsk utrustning, vattenhantering och mat & dryck samt inom flera industriella applikationer.

 • Background Image
  2023
  En historisk ompositionering
  Trelleborg avyttrar koncernens däckverksamhet och tryckduksverksamhet. Beslutet ändrar Trelleborg i grunden och leder till en historisk ompositionering med en bättre lönsamhets- och hållbarhetsprofil.