Koncernledning

Peter Nilsson

VD och koncernchef Trelleborg 
Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdragStyrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Trelleborg AB och Sydsvenska Handelskammaren.

 

Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI
Innehav 2022: 60 572 aktier.
Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.

Fredrik Nilsson

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: Finansdirektör (CFO) för AAK, olika finansroller inom Sandvik. 
Innehav 2022: 3 475 aktier. 
Född: 1977. Anställd: 2021, i nuvarande befattning: 2021.  
 

Jean-Paul Mindermann

Affärsområdeschef Trelleborg Industrial Solutions 
Utbildning: Civilekonom. 
Övriga uppdragVD Contex Holding GmbH och styrelseledamot i Herschel Infrared Ltd, Herschel Energy Ltd och Terra Fidelis GmbH

 

Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen, VD Premia Group, koncernchef Watts Industrial Tires och andra seniora ledningsfunktioner
Innehav 2022:-
Född: 1965. 
Anställd: 2011, i nuvarande befattning: 2017.

Peter Hahn

Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions
Utbildning: Civilingenjör.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen samt olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa.
Innehav 2022: -
Född: 1958. 
Anställd: 2001, i nuvarande befattning: 2018.

Katarina Olsson

Chef koncernstab Juridik
Utbildning: Jur. kand.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Golventreprenad Gruppen
Tidigare erfarenhet: Chefsjurist Beijer Ref samt bolagsjurist ICA och Ericsson.
Innehav 2022: 1 500 aktier.
Född: 1971. 
Anställd: 2022.

Patrik Romberg

Chef koncernstab Kommunikation och koncernstab Personal
Utbildning: MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik.
Tidigare erfarenhet: Bland annat olika positioner inom Trelleborgkoncernen och Unilever. 
Innehav 2022: 901 aktier.
Född: 1966Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2011.

Organisation

Trelleborg Industrial Solutions

Trelleborg Sealing Solutions