Koncernledning

Peter-Nilsson

Peter Nilsson

VD och koncernchef Trelleborg 
Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Trelleborg AB, Sydsvenska Handelskammaren och Svenska Handbollslandslaget AB
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI
Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.
Fredrik-Nilsson

Fredrik Nilsson

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: Finansdirektör (CFO) för AAK, olika finansroller inom Sandvik. 
Född: 1977. Anställd: 2021, i nuvarande befattning: 2021.  
 
Jean-Paul-Mindermann

Jean-Paul Mindermann

Affärsområdeschef Trelleborg Industrial Solutions 
Utbildning: Civilekonom. 
Övriga uppdragVD Contex Holding GmbH och styrelseledamot i Herschel Infrared Ltd, Herschel Energy Ltd och Terra Fidelis GmbH

 

Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen, VD Premia Group, koncernchef Watts Industrial Tires och andra seniora ledningsfunktioner
Född: 1965. 
Anställd: 2011, i nuvarande befattning: 2017.
Linda-Muroski

Linda Muroski

Affärsområdeschef, Trelleborg Medical Solutions
Utbildning
: MBA och universitetsstudier i företagsekonomi
Arbetslivserfarenhet: Tidigare affärsenhetschef för Global Healthcare & Medical och Industrial Americas inom Trelleborg Sealing Solutions, samt ledande befattningar inom BASF.
Född: 1967
Anställd: 2016
Jurgen-bosch

Jürgen Bosch

Affärsområdeschef, Trelleborg Sealing Solutions
Utbildning
: MBA och examen i maskinteknik
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef och andra ledande befattningar inom Trelleborgkoncernen
Född: 1968.
Anställd: 2010
Katarina-Olsson

Katarina Olsson

Chef koncernstab Juridik
Utbildning: Jur. kand.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot InArea Group
Tidigare erfarenhet: Chefsjurist Beijer Ref samt bolagsjurist ICA och Ericsson.
Född: 1971. 
Anställd: 2022.
Patrik-Romberg

Patrik Romberg

Chef koncernstab Kommunikation och koncernstab Personal
Utbildning: MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik.
Tidigare erfarenhet: Bland annat olika positioner inom Trelleborgkoncernen och Unilever. 
Född: 1966Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2011.

Organisation

TIS

Trelleborg Industrial Solutions

TMS

Trelleborg Medical Solutions

TSS

Trelleborg Sealing Solutions