Organisation

Organisationsschema

Koncernledning

Peter Nilsson

VD och koncernchef Trelleborg 
Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Couplers Holdco AB, Trelleborg AB och Sydsvenska Handelskammaren
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI
Innehav 2020: 60 572 aktier, 50 000 köpoptioner (2018)*. 
Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.

Charlotta Grähs

Chef koncernstab Juridik
Utbildning: Jur. kand. 
Tidigare erfarenhet: Chefsjurist på Dometic och bolagsjurist på Husqvarna advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt hos Hengeler Mueller Rechtsanwälte.
Innehav april 2021: 1 500 aktier och 12 500 köpoptioner*
Född: 1971. Anställd: 2014, i nuvarande befattning: 2014.

Jean-Paul Mindermann

Affärsområdeschef Trelleborg Industrial Solutions 
Utbildning: Civilekonom. 
Övriga uppdrag: VD Contex Holding GmbH och styrelseledamot i Herschel Infrared Ltd och Herschel Energy Ltd
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen, VD Premia Group, koncernchef Watts Industrial Tires och andra seniora ledningsfunktioner
Innehav 2020: 8 500 aktier och 12 500 köpoptioner*.
Född: 1965. 
Anställd: 2011, i nuvarande befattning: 2017.

Paolo Pompei

Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems
Utbildning: Fil.kand. nationalekonomi, M.Sc. i internationell handel.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen.
Innehav 2020: 12 500 köpoptioner*.
Född: 1971. 
Anställd: 1999, i nuvarande befattning: 2017.

Patrik Romberg

Chef koncernstab Kommunikation och koncernstab Personal
Utbildning: MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik.
Tidigare erfarenhet: Bland annat olika positioner inom Trelleborgkoncernen och Unilever. 
Innehav 2020: 901 aktier och 12 500 köpoptioner*.
Född: 1966Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2011.

Peter Hahn

Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions
Utbildning: Civilingenjör.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen samt olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa.
Innehav 2020: 12 500 köpoptioner*.
Född: 1958. 
Anställd: 2001, i nuvarande befattning: 2018.

Fredrik Nilsson

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: Finansdirektör (CFO) för AAK, olika finansroller inom Sandvik. 
Innehav 2020: 3 475 aktier. 
Född: 1977. Anställd: 2021, i nuvarande befattning: 2021.  
 

Affärsområden