Nettoomsättning 2022*
15 662 MSEK (12 480) 
* Exklusive jämförelsestörande poster. 
Antal anställda 2022**
 9 495 (7 263) 
** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal. 
EBIT 2022*
3 491  MSEK (2 865) 
*Exklusive jämförelsestörande poster.

Huvudkontor

TSS-headquarters-in-Stuttgart

Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH
 Schockenriedstrasse 1  
Stuttgart 70565 
Tel: +49 711 7864 0
Fax: +49 711 7803 171