Marknadssegment

Nettoomsättning 2021*
12 480 MSEK (10 892) 
* Exklusive jämförelsestörande poster. 
Antal anställda 2021**
 7 263 (6 899) 
** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal. 
EBIT 2021*
2 865  MSEK (2 137) 
*Exklusive jämförelsestörande poster.

Huvudkontor

Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH
 Schockenriedstrasse 1  
Stuttgart 70565 
Tel: +49 711 7864 0
Fax: +49 711 7803 171