Marknadssegment

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Antal anställda 2020**
 6 899 (7 332) 
** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal. 
EBIT 2020*
2 137  MSEK (2 729) 
*Exklusive jämförelsestörande poster.
Nettoomsättning 2020*
10 892 MSEK (12 141) 
* Exklusive jämförelsestörande poster. 

Huvudkontor

Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH
 Schockenriedstrasse 1  
Stuttgart 70565 
Tel: +49 711 7864 0
Fax: +49 711 7803 171