Marknadssegment

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Nettoomsättning 2020*
10 335 MSEK (11 457) 
* Exklusive jämförelsestörande poster
Antal anställda 2020**
5 900
** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal. 
EBIT 2020*
1 097 MSEK (1 252) 
* Exklusive jämförelsestörande poster

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office 
Johan Kocksgatan 10
Trelleborg231 81 
Tel: +46 410 510 00
Fax: +46 410 71 15 21