Nettoomsättning 2022*
13 998 MSEK (10 953) 
* Exklusive jämförelsestörande poster
Antal anställda 2022**

6  126 (6 078)

** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal. 
EBIT 2022*
1 928 MSEK (1 360) 
* Exklusive jämförelsestörande poster

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office 
Johan Kocksgatan 10
Trelleborg231 81 
Tel: +46 410 510 00
Fax: +46 410 71 15 21