Marknadssegment

Nettoomsättning 2021*
11 071 MSEK (10 335) 
* Exklusive jämförelsestörande poster
Antal anställda 2021**

6  186 (5 909)

** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal. 
EBIT 2021*
1 373 MSEK (1 097) 
* Exklusive jämförelsestörande poster

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office 
Johan Kocksgatan 10
Trelleborg231 81 
Tel: +46 410 510 00
Fax: +46 410 71 15 21