Trelleborg halverar CO2-utsläpp relaterat till försäljningen 2025

Wind turbines grass
Trelleborg lanserar nytt klimatmål, ”50 by 25”, som innebär att koncernen ska reducera sina CO2-utsläpp med 50 procent relaterat till försäljningen 2025*, tillsammans med visionen att nå en helt klimatneutral egen verksamhet, det vill säga nettonollutsläpp, vid utgången av 2035
– Vi höjer ribban betydligt med vårt nya femåriga mål. Vår långsiktiga vision är att bli ”koldioxidneutrala” i slutet av 2035. Vi kallar detta för närvarande en vision men det kommer att bli ett mål i ett senare skede, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

Trelleborg avser ansluta sig till Science Based Targets Initiative. I dialog med initiativet kan koncernens klimatmål ”50 by 25” komma att finjusteras under periodens gång, i enlighet med hur förutsättningarna förändras för uppnående av 1,5°C-målet för samhället i stort. 

Under de senaste åren har Trelleborg uppnått betydande minskningar av CO2-utsläppen från den egna verksamheten i linje med koncernens tidigare klimatmål ”20 by 20”. Nästa stora steg är att ställa om Trelleborgs globala energiförsörjning till förnybart, och ett nytt investeringsprogram

– Vi har en tydlig plan för arbetet, säger Peter Nilsson. Trelleborg har arbetat aktivt med hållbarhet under flera år och jag är nu mycket nöjd med att vi nu tar nästa steg och ett samlat grepp om klimatfrågan och hela vår hållbarhetsstrategi. Verksamhetens miljö- och arbetsplatsfrågor, lag- och regelefterlevnad liksom lokalt samhällsansvar, huvuddelarna i vår hållbarhetsstrategi, kommer nu ute i våra enheter på ett ännu tydligare sätt drivas med planer, uppföljning och med stöd av medarbetarna, precis som den övriga verksamheten.


*Målet kan översättas till mer än 30 procents minskning av de absoluta utsläppen under perioden fram till 2025.