Protecting the Essential

Våra fokusområden

Verksamheten

Efterlevnad

Samhällsengagemang

Hållbarhetsaktiviteter

Hållbarhetsrapportering

Redovisning av det väsentliga

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredosvisning 2022

Hållbarhetskontakter

Johan Wijk

Vice President Group Excellence & Sustainability

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94