Hållbarhet  

Våra fokusområden

Verksamheten

Efterlevnad

Samhällsengagemang

Hållbarhetsrapportering

Redovisning av det väsentliga

Intressentdialog med fokus på det väsentliga

Trelleborg och värdekedjan

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredosvisning 2020

Ramverk för hållbarhet

Hållbarhetsaktiviteter

Hållbarhetskontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34 

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94