Protecting the Essential

Våra fokusområden

Verksamheten

Efterlevnad

Samhällsengagemang

Hållbarhetsaktiviteter

Hållbarhetsrapportering

Redovisning av det väsentliga

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredosvisning 2020

Hållbarhetskontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34 

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94