Antikorruption och konkurrensrätt

Mänskliga rättigheter

Leverantörer

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetskontakter

Ulrika Wedberg

Vice President Sustainability

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94