Antikorruption och konkurrensrätt

Mänskliga rättigheter

Leverantörer

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetskontakter

Johan Wijk

Vice President Group Excellence & Sustainability

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94