Uppförandekod

Våra affärsprinciper

Code-of-conduct-Business-principles

Hur Uppförandekoden ska tillämpas

code_of-conduct

Vårt Whistleblowersystem

Uttalande om modernt slaveri, tvångsarbete, mänsklig trafficking och barnarbete 2023

Hämta vår Uppförandekod
Ladda ner vår Uppförandekod för att läsa mer om hur vi jobbar med fokusområdena Efterlevnad, Resurser, Mångfald och Samhällsengagemang. 
code-of-conduct-cover

Uppförandekod

GPSNR

Trelleborg Group Directive for Natural rubber