Uppförandekod

Våra affärsprinciper

Hur Uppförandekoden ska tillämpas

Vårt Whistleblowersystem

Uttalande om tvångsarbete, mänsklig trafficking och barnarbete, 2021

Hämta vår Uppförandekod
Ladda ner vår Uppförandekod för att läsa mer om hur vi jobbar med fokusområdena Efterlevnad, Resurser, Mångfald och Samhällsengagemang. 

Uppförandekod

Trelleborg Group Directive for Natural rubber