Naturgummi förbättring

Women tap natural rubber from tree
I takt med att Trelleborgs medlemskap i Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) fortskrider kommer fler resultat från initiativet att bli synliga.

Ett viktigt steg framåt är skapandet av ett styrdokument som reglerar Trelleborgs inköp av naturgummi. Detta ska godkännas våren 2022.

I linje med Trelleborgs hållbarhetsstrategi 'Protecting the Essential' kommer dokumentet att innehålla följande avsnitt:

  • Introduktion
  • Att skydda människor: Engagemang för mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
  • Att skydda miljön: Engagemang för cirkulär användning av resurser, avfallsminimering, biologisk mångfald och naturvård
  • Engagemang för att övervaka och rapportera om framsteg mot och överensstämmelse med policyramen
  • Spårbarhetsbedömning av leveranskedjan