Trelleborgs hållbarhetsredovisning fortsätter att utvecklas

Protecting-the-essential-globe
I takt med det ökade fokuset på hållbarhet fortsätter Trelleborgs redovisning av framstegen inom detta område att utvecklas.

Från och med tredje kvartalet 2021 sker intern rapportering på kvartalsbasis på utvalda indikatorer och dessa kommer successivt att integreras i de externa kvartalsrapporterna. 

Resultatdata inom fokusområdet Verksamhet, såsom klimat och säkerhet, kommer att visas i siffror, grafer och kommentarer i linje med den finansiella rapporteringen. Det kommer också att finnas höjdpunkter från de två fokusområdena Verksamhet och Samhällsengagemang, genom kommentarer och exempel.