Energi

Klimat

Avfall

Utsläpp

Vatten

Kemikalier

Hälsa och säkerhet

Mångfald och inklusion

Koncernens miljöpolicy

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetskontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34 

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94