Energi

Klimat

Avfall

Utsläpp

Vatten

Kemikalier

Hälsa och säkerhet

Mångfald och inklusion

Koncernens miljöpolicy

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetskontakter

Johan Wijk

Vice President Group Excellence & Sustainability

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94