Om oss - Trelleborg AB

Trelleborgkoncernen

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. 

Omsättning

36 588 MSEK

Antal anställda

23 935

Verksamhet i antal länder

50

Energiförbrukning 2019

-11%

Grundat

1905

Huvudkontor i

Trelleborg

Affärsidé

Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. 

Samhället idag är inte möjligt utan polymera material, det vill säga gummi och plaster i dagligt tal. Maskiner, redskap och tillbehör behöver tätning,  dämpning och skydd med hjälp av material som är tåliga, elastiska och uthålliga.

Kärnkompetenser

Våra kärnkompetenser kombinerar kompetens och kundfokus, och ger mervärde: 

Värderingar

Trelleborg är en global koncern som kännetecknas av individuell och kulturell mångfald och därför är vårt gemensamma värdesystem särskilt viktigt. Våra grundläggande värderingar – kundfokus, prestation, innovation och ansvar – är långsiktiga åtaganden som, tillsammans med vår affärsidé, våra mål och våra strategier, vägleder oss när vi fattar beslut och bedriver affärsverksamhet. Dessa värderingar gör Trelleborg unikt och skiljer ut oss från våra konkurrenter. Vi är stolta över att vara annorlunda. 

Kundfokus

Målet är att med samarbeten skapa mervärde för våra kunder och för Trelleborg.

Innovation

Vi främjar en innovativ attityd och företagskultur. Innovation är en viktig drivkraft för vår tillväxt.

Ansvar

Vi har alla ett ansvar för vårt bolag som helhet och bolagets resultat.

Prestation

Vi ska prestera bättre än våra konkurrenter.

Hämta Våra värderingar 

Core Values

 

Ladda ner (pdf)