Vattentäta städer

Vattentäta städer

Stigande havsnivåer och ett ökande antal megastäder kan bli en svårhanterlig kombination om vatteninfrastrukturen inte får den uppmärksamhet som den förtjänar. Lyckligtvis har Trelleborg lösningar på flera av utmaningarna.

Havsnivåerna beräknas stiga med upp till 122 centimeter före år 2100. Med tanke på dagens snabbt växande städer, särskilt nära kusterna, hotas miljontals människor av översvämning. Antalet personer som kommer att påverkas av stigande havsnivåer förväntas trefaldigas på mindre än 15 år. De årliga ekonomiska förlusterna på grund av översvämningar i världens största kuststäder är redan enorma. 2050 beräknas den totala kostnaden för översvämning av kuststäder vara svindlande hög, över tusen miljarder dollar per år. Miami, New York, Shanghai, Bangkok och Mumbai är bara några av de städer som kan drabbas av katastrofala översvämningar om vattenhanteringen inte prioriteras.

Vissa städer har tagit itu med situationen och vidtar åtgärder för att skydda sig mot översvämningar, till exempel genom att bygga vallar, stormflodsbarriärer, slussar och dammar. Venedig, kanalernas stad, har gjort stora investeringar för att säkerställa att det allt högre tidvattnet inte dränker staden för gott. Venedig samverkade med närliggande städer för att bygga ett ambitiöst stormflodsskydd, Mose-projektet. Det skyddar städerna mot översvämning med hjälp av 78 uppfällbara översvämningsbarriärer i lagunens olika inlopp. Översvämningsbarriärerna aktiveras om tidvattnet närmar sig kritiska nivåer. Normalt ligger de dolda i sina betongkapslingar på lagunens botten. Trelleborg har varit involverat i Venedig-projektet redan från början. Företagets konstruktörer samverkade tidigt med projektgruppen för att ta fram skräddarsydda tätningslösningar och olika fendersystem. 

Trelleborg har mångårig erfarenhet av olika typer av vattenhanteringsprojekt och Trelleborgs lösningar finns i stormflodsbarriärer och annan infrastruktur runt om i världen. Ett annat exempel på Trelleborgs engagemang i översvämningsförebyggande strukturer finns i Sankt Petersburg. Här har man byggt ett komplext vatteninfrastrukturprojekt bestående av en 25 kilometer lång damm, två seglingsbara kanaler och den längsta vägtunneln under vatten i Ryssland. Trelleborg deltog i att ta fram en tätningslösning mellan tunnelns 15 sektioner. Trelleborgs Omega-tätningar, 40 meter breda och sju meter höga, ska hålla tunneln torr, utan behov av underhåll, i 100 år. I Los Angeles är de robusta Omega-tätningarna också en komponent i åtgärderna för att förebygga översvämningar och hindra att vatten tränger in i stadens över­belastade vägsystem. Hotade av stigande flodnivåer har länder som Sydkorea och Nederländerna vänt sig till Trelleborg för att söka lösningar som självaktiverande tätningar och kompressionstätningar för stormflodsbarriärer och annan infrastruktur.


För mer information: www.trelleborg.com/engineered-products