Design Support & Engineering Tools

Aerospace Groove Selector
Area Volume Calculator
CAD Услуга
Chemical Compatibility Check
Електронен каталог
Fluid Mechanics Calculator
Преобразуване на твърдости
Приложение за проверка на материалите за медицината и фармацията
Калкулатор за хидравлични цилиндри
ISO Fits & Limits
Търсачка за Материали
Калкулатор за O-пръстени
Rotary Seal Selector
Конфигуратор за избор на уплътнителни решения
Technical Proposals Online
Tubing & Hose Selector
Преобразуване на мерни единици