virtual-showroom

Welcome to our Virtual Showroom

Информация за продукта

Разгледайте нашата богата продуктова гама

Прегледайте нашия електронен каталог

Teaser_Catalogs-Brochures

Можете да свалите нашите публикации оттук

Our Seals Catalog App brings the web e-Catalog to you in a mobile friendly format

Избрани отрасли

hydraulic_cylinder_teaser

Fluid Power

Инженерни решения за здравеопазването и медицината

Решения за хранително-вкусовата промишленост

Semiconductor

Инженерни решения за нефтогазовата индустрия

Уплътнителни решения за автомобили

Cassette Seal

Мобилна хидравлика

Производство, машиностроене и металообработка

Инструменти и ресурси

technical-article-design-solutions

"Запознайте се с експертни мнения в широк обхват от теми, свързани с уплътненията"

Изчислете площта и обема на предварително зададени геометрични форми

Свалете уплътнителни профили с CAD услугата.

Софтуерът за пресмятане на О-пръстени позволява лесно да се определят размерите на уплътнението.

Открийте кои уплътнения ще работят най-добре във Вашето приложение с този инструмент

Открийте кои материали са съвместими с флуидите във Вашето приложение

"Основни познания по технология на уплътняването, включени в модулите за електронно обучение"

Вижте нашите клипове и анимации