Вашият партньор за упътнителни технологии

Welcome to our Virtual Showroom

Информация за продукта

Разгледайте нашата богата продуктова гама

Прегледайте нашия електронен каталог

Можете да свалите нашите публикации оттук

Our Seals Catalog App brings the web e-Catalog to you in a mobile friendly format

Избрани отрасли

Fluid Power

Инженерни решения за здравеопазването и медицината

Решения за хранително-вкусовата промишленост

Semiconductor

Инженерни решения за нефтогазовата индустрия

Уплътнителни решения за автомобили

Мобилна хидравлика

Производство, машиностроене и металообработка

Инструменти и ресурси

"Запознайте се с експертни мнения в широк обхват от теми, свързани с уплътненията"

Изчислете площта и обема на предварително зададени геометрични форми

Свалете уплътнителни профили с CAD услугата.

Софтуерът за пресмятане на О-пръстени позволява лесно да се определят размерите на уплътнението.

Открийте кои уплътнения ще работят най-добре във Вашето приложение с този инструмент

Открийте кои материали са съвместими с флуидите във Вашето приложение

"Основни познания по технология на уплътняването, включени в модулите за електронно обучение"

Вижте нашите клипове и анимации