Мобилни инструменти и приложения

Калкулатор за инсталационни размери в авио индустрията

Калкулатор за инсталационни размери в авио индустрията

Калкулатор на площи и обеми

Инсталирайте Калкулатора за площ и обем

Приложение „AR Literature“

Инсталирайте  приложението за виртуална реалност

CAD модели

Инсталирайте приложението за CAD модели

Калкулатор Механика на Флуидите

Калкулатор Механика на Флуидите

Одобрени материали за използване в здравеопазването и медицината (Healthcare & Medical Material Compatibility)

Инсталирайте приложението за съвместимост на H&M медицински материали

Калкулатор за дизайн на хидравлични цилиндри

Инсталирайте приложението Калкулатор за дизайн на хидравлични цилиндри

In the groove

Инсталирайте InTheGroove

Приложение за Инструкции за монтаж

Инсталирайте приложението  Инструкции за монтаж

ISO Fits & Tolerances (Допуски и сглобки по ISO)

Инсталирайте приложение за ISO допуски

Калкулатор за машинно инженерство

Инсталирайте калкулатор за машинно инженерство

Избор на O-пръстени

Инсталирайте приложението за избор на O-пръстени

Product Range App

Install Product Range App

Избор на ротационни уплътнения 

Инсталирайте приложението за избор на ротационни уплътнения

Избор на уплътнителни материали

Инсталирайте приложението за избор на уплътнителни материали

Каталог на уплътненията

Инсталирайте  Kаталог за уплътненията

Избор на композитни материали за шум и вибрации

Инсталирайте приложението за композитни материали за шум и вибрации

Технически речник

Инстлирайте Техническия речник

Избор на тръби и маркучи

Инсталирайте приложение за избор на тръби и маркучи

Конвертор за преобразуване на единица и  твърдост

Инсталирйте конвертор за преобразуване на единица и  твърдост