"Основни познания по технология на уплътняването, включени в модулите за електронно обучение"

O-Rings and Back-up Rings

Discover our Product Range

Quad - Ring

Еластомерен О-пръстен
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
FEP O-пръстен
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
FlexiMold™ O-пръстени
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Isolast® Перфлуороеластомерен О-пръстен
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Полиуретанов O-Пръстен
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
PTFE (Тефлонов) O-пръстен
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static