Продукти Ротационни Уплътнения | Продукти | Trelleborg

"Основни познания по технология на уплътняването, включени в модулите за електронно обучение"

Rotary Seals

Discover our Product Range

Turcon® Varilip® PDR

Cartridge ROS
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
V-Ring® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
GAMMA Seal | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HiSpin® HS40 | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HiSpin® PDR RT | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HP20 Rotary Oil Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HS-APJ Cassette Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Mechanical Face Seals
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Радиални уплътнители
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Roto Glyd Ring DXL
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Уплътнителен капак
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Набор за ремонт на валове
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Skyseal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Stefa System 500/3000/5000 Cassette Seals | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring® II | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon Roto Glyd Ring V
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon Roto L
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Variseal® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto VL Seal® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static

Cartridge ROS
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
V-Ring® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
GAMMA Seal | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HiSpin® HS40 | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HiSpin® PDR RT | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HP20 Rotary Oil Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
HS-APJ Cassette Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Mechanical Face Seals
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Радиални уплътнители
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Roto Glyd Ring DXL
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Уплътнителен капак
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Набор за ремонт на валове
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Skyseal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Stefa System 500/3000/5000 Cassette Seals | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Glyd Ring® II | Rotary & Shaft Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon Roto Glyd Ring V
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon Roto L
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto Variseal® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Roto VL Seal® | Ротационни Уплътнения
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static