Seals & Sealing Solutions For Automotive Industry | Trelleborg

Giải pháp làm kín ô tô

Hộp công cụ giải pháp làm kín ô tô

Các ứng dụng
Khả năng
Sự đổi mới
Các sản phẩm
Fuel Cell Electric Vehicles
Phim về ô tô của Trelleborg
Các giải pháp Polymer kỹ thuật của Trelleborg được phát triển bằng cách sử dụng các vật liệu mới giảm trọng lượng, kéo dài tuổi thọ thành phần, giảm thiểu tiếng ồn và độ rung để tối đa hóa sự thoải mái và an toàn của hành khách.
Đẩy mạnh giới hạn
Một loạt các sản phẩm sáng tạo từ Trelleborg Sealing Solutions đang thay đổi cách các kỹ sư ô tô tiếp cận và giải quyết các thách thức làm kín. Các phớt Turcon® Roto L và ROBORE® độc đáo thay đổi lại các khái niệm làm kín, trong khi các vật liệu Turcon® M12, FKM và XLT là chìa khóa tăng hiệu suất đặc trưng

Hộp công cụ giải pháp làm kín ô tô

Dịch vụ CAD cung cấp hồ sơ phớt trực tiếp vào bản vẽ CAD của bạn

Hệ thống tính toán O-Ring cho phép bạn chỉ định kích thước phớt

Bộ thiết lập Sealing Solutions cung cấp các giải pháp phù hợp