Hỗ trợ thiết kế & công cụ kỹ thuật

Bộ chọn rãnh ngành hàng không vũ trụ
Bộ tính khu vực & số lượng
Dịch vụ CAD
Kiểm tra tương thích hóa học
Danh mục điện tử.
FlatSeal Selector from Trelleborg Sealing Solutions
FlatSeal Selector
Bộ tính chất lỏng cơ khí
Chuyển đổi độ cứng
Kiểm tra tài liệu y tế & chăm sóc sức khỏe
Bộ tính hệ thống thủy lực
Ứng dụng lắp đặt & Dung sai ISO
Tìm kiếm vật liệu
Bộ tính O-Ring
Bộ chọn phớt quay
Sealing Solutions Configurator
Bộ chọn ống và vòi
Bộ chuyển đổi đơn vị.
Variseal® Oil & Gas Seal Selector |Trelleborg Sealing Solutions
Variseal® Oil & Gas Seal Selector