Fendrar haller hamnen igang

Fendrar håller hamnen igång

Oplanerade driftstopp på grund av skador på fendrarna påverkar i hög grad produktiviteten i hamnen. Trelleborgs marina fendrar har konstruerats för de specifika förhållandena vid förtöjning. Det minskar stilleståndstiden genom att maximera drifttid/operativ prestanda och minimera det långsiktiga underhållet.

Trelleborgs senaste Barometer Report visade att 74 procent av hamnägarna och hamnoperatörerna fortfarande lider av ej schemalagd stilleståndstid, där skador på fendrar är den vanligast angivna orsaken. 
– Den höga förekomsten av fenderskador och den stilleståndstid detta leder till kan vara följden av att man inte är medveten om hur ett riktigt kvalitetssystem ska specificeras, och det är något som behöver förbättras, säger Richard Hepworth, chef för marina system inom Trelleborg.

Trelleborg är världsledande inom konstruktion och tillverkning av avancerade marina fendersystem, och har mer än 30 års erfarenhet av optimerade lösningar för de allra största och mest komplexa kraven på fendrar. 

Förbättringen av produktiviteten börjar med en djupgående kunskap om fendrarnas operativa miljö och förutsättningarna som råder. Trelleborg hjälper kunden att definiera idealiska marina fendrar, och identifierar sedan bäst material för detta ändamål och designar en kvalitetslösning som minskar stilleståndstiden och ökar lönsamheten, och som ger en livslängd med låga underhållskrav.

Våra högpresterande fendrar är PIANC-typgodkända och används där kraven är som störst: gas- och oljeterminaler, containerkajer, kajplatser för ro-ro-fartyg och bulkfartyg. 

Trelleborg levererar alla typer av fasta och flytande fendersystem, inklusive Parallel Motion-lösningar, som kan minska den strukturella förtöjningsbelastningen med 50 procent eller mer. 
För mer information, besök: www.trelleborg.com/offshore