Tackla de viktigaste frågorna

Optimera din infrastruktur

Öka säkerheten

Minimera underhållet

Trelleborgs tekniska lösningar utnyttjar den senaste tekniken och materialinnovationer för att leverera förbättrad hållbarhet och prestanda för den marina industrin, från land till hav och fartyg.  

Hamninfrastruktur

Marina fendersystem

Docknings- och förtöjningslösningar

Muddringslösningar

Tunnlar och broar

Hamnutrustning och marin utrustning

Antivibrationssystem

Marina produkter

Olje- och gas-överföring 

Oljeslangar och marina slangar

Begränsning av spill

Marinteknik

Förtöjnings-instrumentering

Fartygsteknik

Hjälpsystem för dockning