Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher

Tak över huvudet

Illustration of construction of houses
Tätningsprofiler

Strukturella tätningselement i modulbyggda hus fyller flera funktioner. De har mycket hög väderbeständighet och förhindrar fuktinträngning, minskar buller, fördelar vikt och separerar  material för bästa brandskydd.

Hydrauliska tätningar

Inuti cylindrar och ställdon i grävmaskiner och annan anläggningsutrustning som underlättar lyft och förflyttning av tunga laster, används tätningar i olika konfigurationer för att ge  maximal prestanda och smidig funktion.

Vibrationsdämpande lösningar

Upphängningskomponenter kapar underhållskostnader för byggmaskiner genom att öka såväl underhållsintervallet som fordonets livslängd. De ger högre prestanda och förbättrar  förarens säkerhet och komfort.

Vatteninfrastruktur

Bland vattentätande lösningar kan nämnas ett brett urval av högkvalitativa tätningar för betong- och plaströr, manhål och kopplingar. Tillsammans borgar de för säker och effektiv dricksvattenförsörjning och bortledning av avloppsvatten.

building_construction

Bygg och anläggning

construction_mining_equipment_1024

Entreprenad- och gruvutrustning

automotive_1024

Fordon

Renewable-energy-1024

Förnybar energi & kraftproduktion

1024x575-medical

Hälsovård och medicinteknik

rail_mass_transit_1024

Järnväg & kollektivtrafik

Tractor with Trelleborg tires

Lantbruk

1024x575-marine

Marina lösningar

material_handling_1024

Materialhantering

1024x575-oilgas

Olja & gas

1024x575-processing

Processindustri 

1024x575-manufcaturing

Tillverknings- och maskinutrustning

EN_T-time_1-24-cover

T-Time