Din bransch | Trelleborg Group

Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher

Tak över huvudet

Tätningsprofiler

trukturella tätningselement i modulbyggda hus fyller flera funktioner. De har mycket hög väderbeständighet och förhindrar fuktinträngning, minskar buller, fördelar vikt och separerar  material för bästa brandskydd.

Hydrauliska tätningar

Inuti cylindrar och ställdon i grävmaskiner och annan anläggningsutrustning som underlättar lyft och förflyttning av tunga laster, används tätningar i olika konfigurationer för att ge  maximal prestanda och smidig funktion.

Vibrationsdämpande lösningar

Upphängningskomponenter kapar underhållskostnader för byggmaskiner genom att öka såväl underhållsintervallet som fordonets livslängd. De ger högre prestanda och förbättrar  förarens säkerhet och komfort.

Vatteninfrastruktur

Bland vattentätande lösningar kan nämnas ett brett urval av högkvalitativa tätningar för betong- och plaströr, manhål och kopplingar. Tillsammans borgar de för säker och effektiv dricksvattenförsörjning och bortledning av avloppsvatten.

Bygg och anläggning

Entreprenad- och gruvutrustning

Fordon

Förnybar energi & kraftproduktion

Grafisk produktion

Hälsovård och medicinteknik

Järnväg & kollektivtrafik

Lantbruk

Marina lösningar

Materialhantering

Olja & gas

Processindustri 

Tillverknings- och maskinutrustning

T-Tme