Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher

6 procent

av Trelleborgs nettoomsättning

genereras från infrastrukturlösningar.

392 meter

Världens längsta och djupaste vägtunnel byggs för närvarande i Norge, norr

om Stavanger. Den ska bli 27,3 kilometer lång och den djupaste punkten ligger

392 meter under markytan. Den planeras stå klar 2026.

Industri i fokus

Byggnader och anläggning

Resa i stan

Tåg

Fjädrar, lager och den revolutionerande styrande axelbussningen (HALL) förbättrar tågens verkningsgrad och prestanda.

Spår

Längs spåren finns dämpare och inbäddade system som reducerar ljud och vibrationer. 

Dörrar

Belagda vävar gör att skjutdörrarna kan öppnas och stängas tillförlitligt. De används även i bälgar mellan vagnar

Tunneltätningar

Stora segmenttätningar används i grävda tunnlar för att ge vattentätning gummi-mot-gummi.

Lager

Byggnader ovanför järnvägslinjer står på lager som dämpar ljud och vibrationer från tåg.

Affischer

Passagerare som väntar på tåg är den perfekta publiken för företag som marknadsför sina varor och tjänster, ofta med högkvalitativa affischer som har producerats med tryckdukar  från Trelleborg. 

Mat och dryck

Stressade pendlare som äter ombord kan vara säkra på att maten har processats med hygieniska tätningar som gör mat och dryck säker att konsumera. 

Bygg och anläggning

Entreprenad- och gruvutrustning

Fordon

Förnybar energi & kraftproduktion

Grafisk produktion

Hälsovård och medicinteknik

Järnväg & kollektivtrafik

Lantbruk

Marina lösningar

Materialhantering

Olja & gas

Processindustri 

Tillverknings- och maskinutrustning

T-Tme