Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher

6 procent

av Trelleborgs nettoomsättning

genereras från infrastrukturlösningar.

392 meter

Världens längsta och djupaste vägtunnel byggs för närvarande i Norge, norr

om Stavanger. Den ska bli 27,3 kilometer lång och den djupaste punkten ligger

392 meter under markytan. Den planeras stå klar 2026.

Industri i fokus

Byggnader och anläggning

Full fart genom stan

Illustration of city with Trelleborg solutions
Cyklar

Däck för stadsgator – med god vidhäftning på både torra och våta ytor. Framgafflar och stötdämpare kräver tätningar för att göra färden bekvämare.  

Kaféer

Gummitätningar för höga temperaturer och högt tryck i espressomaskiner. Tryckdukar för tryck på olika typer av förpackningar. 

Blombutiker

Växthusslangar som är lätta att hantera och samtidigt står emot väderinverkan och nötning. 

Byggnader

Tätningslösningar skyddar byggnader mot varierande väder, medan hållbara och pålitliga tätningsprofiler optimerar solpanelers prestanda. Absorberande lager utestänger vibrationer och störande buller.   

Vägar

Schaktfri rörtätningsteknik för reparation av vatten- och avloppsledningar underlättar trafikflödet.

Tunnelbanor

Tunneltätningar står emot höga vattentryck i kombination med stora rörelser i alla riktningar.

E-mobilitet

Tätningar i e-axel, den kombinerade elmotorn och växellådan, möjliggör tekniken i elbilar.

Lantbruk

Fordon

Bygg och anläggning

Entreprenad- och gruvutrustning

Hälsovård och medicinteknik

Tillverknings- och maskinutrustning

Marina lösningar

Materialhantering

Olja & gas

Grafisk produktion

Processindustri 

Järnväg & kollektivtrafik

Förnybar energi & kraftproduktion

T-time-2-2020

T-Tme