Tackla de viktigaste frågorna

Uppfyll branschkraven

Säkerställa säkerheten

Öka produktiviteten

Trelleborgs högpresterande lösningar tätar, dämpar och skyddar under de mest krävande processförhållanden för att uppfylla behoven i industriella miljöer.

Mat och dryck 

Tätningslösningar

Matslangar

Expansionsfogar

Vibrationsdämpande lösningar

Kemikalier

Tätningslösningar

Kemiska slangar

Expansionsfogar

Vibrationsdämpande lösningar

Läkemedel 

Tätningslösningar

Andningsslangar

Medicinska vävar

Varmformningslösningar

Raffinaderiproduktion 

Olje- och gasslangar

Tätningslösningar

Vibrationsdämpande lösningar

Cisterner

Kontakta oss