Flyg | Trelleborg Group

Tackla de viktigaste frågorna

Optimera effektiviteten

Förbättra säkerheten

Uppfyll branschkraven

Trelleborgs polymerbaserade lösningar hjälper flygplanstillverkare täta, dämpa och skydda flygplan och terminalutrustning för ökad hållbarhet, säkerhet och prestanda.

Flygplansapplikationer

Tätningslösningar för flyg

Belagda vävar

Brandhärdiga beläggningar

Flygplan

Värmeisolering

Marksupportutrustning

Bränsleslangar för flygplan

Belagda vävar

Golvbeläggning i flygplatsterminaler

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3