Koncernens strategi för ledande positioner

Strategi för ledande positioner
Hörnstenarna
Nya geografier
 Under 2020 togs första spadtaget i Marocko för en ny produktionsanläggning för fordonsbälgar. Närvaron i Kina utökades inom marina produkter och Trelleborg kom än närmare sina kunder genom att börja producera rörtätningar i Indien och bildelar i Mexiko.
Ökad kapacitet
En utbyggd anläggning för hälsovård och medicintekniska produkter i USA invigdes under 2020. Den större anläggningen omfattar bland annat ett nytt renrum i ISO-klass 7 och ökad kapacitet för silikongjutning.
Ny teknik
SafePilot CAT PRO, den senaste programvaran för marina lösningar, lanserades under 2022. Den använder relativ bärvågsmätning i realtid (RTK), för att ge korrekt position till en GNSS-mottagare, som kan användas av lotsar och hamnpersonal.