Koncernens strategi för ledande positioner

Strategi för ledande positioner
Hörnstenarna
Nya geografier
 Under 2020 togs första spadtaget i Marocko för en ny produktionsanläggning för fordonsbälgar. Närvaron i Kina utökades inom marina produkter och Trelleborg kom än närmare sina kunder genom att börja producera rörtätningar i Indien och bildelar i Mexiko.
Ökad kapacitet
En utbyggd anläggning för hälsovård och medicintekniska produkter i USA invigdes under 2020. Den större anläggningen omfattar bland annat ett nytt renrum i ISO-klass 7 och ökad kapacitet för silikongjutning.
Ny teknik
Däcket TM1000 ProgressiveTraction® lanserades under 2020. Det är utformat för den senaste generationens kraftfulla traktorer och garanterar ett överlägset grepp samtidigt som det minskar markpackningen.