Senaste rapporter

Trelleborg's logo on Trelleborg building's facade

Kapitalmarknadsdag 2023

Presentationer

nav_search_w_rgb
Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2023
Efterfrågan bedöms vara i nivå med eller något lägre än det tredje kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet. 

Christofer Sjögren

Vice President Investor Relations
tel: +46 410 670 68
mob: +46 708 66 51 40

E-mail: christofer.sjogren(at)trelleborg.com