Senaste rapporter

Kapitalmarknadsdag 2023

Presentationer

Nyckeltal

EBIT procent

EBIT MSEK

Nettoomsättning

Resultat per aktie

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2022
Efterfrågan bedöms vara något lägre än det tredje kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet. 

Christofer Sjögren

VP Investor Relations
tel: +46 410 670 68
mob: +46 708 66 51 40

Fredrik Nilsson

Chief Financial Officer (CFO)
tel: +46 410 670 48 
 

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94