Investerare | Trelleborg Group

Senaste rapporter

Kapitalmarknadsdag 2023

Presentationer

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2023
Efterfrågan bedöms vara i nivå med eller något lägre än det första kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet. 

Christofer Sjögren

VP Investor Relations
tel: +46 410 670 68
mob: +46 708 66 51 40