Usługi inżynieryjne
Umiejscowienie włókien
Research Workcell
Komórka ds. badań
Serwis i wsparcie
Oprogramowanie
Tape laying
Układanie taśmy