Usługi inżynieryjne
Umiejscowienie włókien
Komórka ds. badań
Serwis i wsparcie
Oprogramowanie
Układanie taśmy