FP_film_web-news
Výkon i v extrémních podmínkách
Fluid Power Main

Virtuální showroom

fluid_power_application_power_unit

Těsnicí prvky v tekutinových systémech (Fluid Power)

Hydraulic Piston Seals

Výrobky

Counter-Surfaces

Povrchové úpravy

Související průmyslová odvětví

agriculture

Zemědělství

construction_mining

Mobilní hydraulika

manufacturing_macine-tools

Hydrostatické aplikace (výrobní stroje a další zařízení)

teaser

Manipulace s materiálem

Animace

Těsnicí prvky v tekutinových systémech
Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí širokou škálu těsnicích prvků pro tekutinové systémy. Naše řešení jsou vhodná pro použití ve stavebních a manipulačních zařízeních nebo stavebních a obráběcích strojích.
Těsnicí systémy mobilních pracovních strojů
Hydraulické systémy stavebních, těžebních, zemědělských a jiných pracovních strojů musí celoročně a za jakýchkoli podmímek vytvářet potřebnou sílu pro činnosti jako jsou zdvihání, hloubení a vlastní pohyb. Těsnicí prvky v těchto systémech musí dokonale plnit svoji funkci, aby mohl být zajištěn dlouhodobý výkon a efektivní provoz stroje.
Těsnicí řešení pro výrobní zařízení a obráběcí stroje
Výrobní zařízení a obráběcí stroje musí zajišťovat nepřetržitý provoz v různých typech prostředí a často s vysokými nároky. Efektivní utěsnění je zásadní pro minimalizaci plánované údržby, pro předcházení havarijním situacím a zároveň musí garantovat maximální výkon zařízení, čímž napomáhá snižovat celkové náklady provozovateli. Těsnicí řešení musí být pevné a s dlouhou životností, aby byla zajištěna rychlá, přesná a nepřetržitá výroba.

Nástroje pro inženýry

Seal-Configurator

Konfigurátor těsnění

O-Ring-Banner

Kalkulátor O-kroužků

Electronic-Catalog

Elektronický katalog

Fluid Mechanics

Aplikace pro výpočet kapalinových (hydraulických) systémů

hydraulic_system_calc_app_web

Aplikace pro výpočet hydraulického válce

unit_converter

Aplikace Převodník jednotek a tvrdostí

Služba ServicePLUS

Zdroje

Teaser_Catalogs-Brochures

Katalogy a brožury

Customized-packaging

Technická knihovna