Trelleborg Seals & Profiles: från miljövision till hållbar förändring

Blad med en droppe

Värdeskapande genom en hållbarhetsstrategi är inte längre bara en konsumenttrend: det är en viktig faktor för en branschledare som Trelleborg. Sigrid Sandberg, Sustainability Business Analyst på Trelleborg Seals & Profiles, presenterar den aktuella planen som är driven av koncernens klimatmål ”50 by 25”, vilket innebär att Trelleborg ska halvera sina koldioxidutsläpp fram till 2025.

Trelleborg har haft det globala samhällets förtroende genom sina specialutvecklade polymerlösningar i över hundra år, och med det inflytandet kommer ett ansvar gentemot intressenter och planeten. Hållbarhet är inte längre bara en konsumenttrend – det är en affärsnödvändighet för varumärken inom många olika sektorer och branscher. Utmaningen är tydlig, att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att lyckas.

Trelleborg har tagit sig an denna utmaning genom att lansera klimatmålet ”50 by 25” – att halvera koldioxidutsläppen relaterat till försäljningen till 2025 samt visionen om nettonollutsläpp till 2035. Koncernens enskilda affärsenheter har till uppgift att implementera platsspecifika strategier som omfattar intressenter på alla nivåer i företagets värdekedja. På Seals & Profiles arbetar Sustainability Business Analyst Sigrid Sandberg med att genomföra affärsenhetens åtagande för hållbar utveckling, tillväxt och styrning.

Ett öga på verksamheten

”Ett av mina huvudsakliga ansvarsområden är att samordna hållbarhetsinitiativ för våra olika anläggningar” förklarar Sigrid. ”Vi arbetar kontinuerligt med att täcka de tre fokusområdena i vår hållbarhetsstrategi; efterlevnad, samhällsengagemang och, inte minst,  själva verksamheten.”

Trelleborgs åtagande för regelefterlevnad är djupt förankrat i affärsetiken. Företaget följer alla lagar och förordningar, uppfyller strikta standarder för certifiering och godkännande och är en förespråkare för mänskliga rättigheter. Vårt samhällsengagemang innebär att aktivt delta i den lokala samhällsutvecklingen och agera som en god medborgare, samtidigt som vi säkerställer högsta möjliga säkerhet och delaktighet för alla Trelleborgmedarbetare.

Sigrids primära fokus är dock att inrikta sig på det dagliga praktiska arbetet med att minska koldioxidutsläppen i alla enhetens verksamheter – vilket är en ibland komplicerad process som sker stegvis. ”För alla organisationer finns det i princip två sätt att minska koldioxidavtrycket. Du kan antingen välja att byta till förnybara energikällor eller minska din förbrukning av icke-förnybar energi. Eftersom dessa två metoder kompletterar varandra i det arbete vi utför, strävar vi efter båda samtidigt.

Och förändringen har redan börjat. I mars 2020 tecknade affärsenhetens produktionsanläggning i Bielsko-Biala i södra Polen avtal med en lokal energileverantör om att ställa om till 100 % förnybar el som kommer från rena energikällor – nämligen vindkraft och vattenkraft. Anläggningens övergång till förnybar energi är inte bara viktig när det gäller att minska klimatavtrycket, den bidrar också till att minska föroreningarna och förbättra luftkvaliteten för de 170 000 invånare i Bielsko-Biala och angränsande samhällen.

Tidigare stod Bielsko-Biala för upp till 40 % av affärsenheten Seals & Profiles årliga koldioxidutsläpp. En minskning av anläggningsutsläppen med nästan hälften innebär ett stort steg framåt och är direkt knutet till de tre fokusområdena i Trelleborgs hållbarhetsstrategi.

World map illustration

Ett holistiskt synsätt inom alla sektorer

Att hantera de unika kraven i hållbarhetssatsningen innebär att man väger in många olika aspekter. FN:s mål för hållbar utveckling är en utmärkt referenspunkt och täcker in Trelleborgs många olika initiativ på både person- och bolagsnivå.

”Man kan helt enkelt inte fokusera på bara ett område”, säger Sigrid om de globala FN-målen. ”Det beror på att allting är en del av en helhet som representerar ett fullt engagemang för hållbarhet och bestående förändring. Hela tillverkningssektorn måste agera kollektivt, liksom regeringar och företag. Vi måste fortsätta att följa regelverket och vi måste samarbeta.”

Trelleborgs främsta prioritet är att halvera koldioxidutsläppen på kort sikt i all verksamhet. Men företagets omfattande utbud av produktapplikationer innebär att hur man arbetar för att nå detta mål skiljer sig i praktiken – och ibland radikalt – från kund till kund. De finns representerade inom flyg-, lantbruks-, fordons-, bygg- och anläggningsindustrier samt förnybar energi. Deras mångfald bidrar till att öka möjligheterna till omfattande värdeskapande utöver minskade utsläpp.

Det är därför Trelleborg Seals and Profiles för närvarande också är engagerat i projekt för att omvandla den dagliga verksamheten för kunder inom andra branscher. ”Det är en spännande tid att arbeta med tillämpningar som exempelvis bidrar till produktionen av förnybar el eller stöder hållbara bostadslösningar, säger Sigrid.

Från glasfasader som stöder energisnål konstruktion inom bygg- och anläggningsbranschen till utveckling av tätningslösningar för solpaneler på hustak (en bransch som har haft en årlig tillväxt på 200 % sedan 2013), stöder Trelleborg förändring och föregår med gott exempel. De senaste innovationerna inom schakt- och grävfri rörtätningsteknik har också bidragit till att minska oönskade vattenläckor i Asien och Stillahavsområdet, samtidigt som man skyddar ömtåliga ekosystem och sparar in på byggkostnader, eftersom tekniken går ut på att täta rören inifrån, utan att behöva störa den omgivande infrastrukturen.

Företagsomfattande framsteg

Sedan Sigrid började i sin roll på Seals & Profiles i somras har hon sett det interna samtalet kring hållbar utveckling ta form och ta fart inom företaget. ”Det är viktigt för människor att känna att de bidrar till en mer hållbar framtid på ett personligt plan. Alla på Trelleborg är hängivna och aktivt engagerade i det arbete vi har framför oss – och det är fantastiskt att se!”

Trelleborgs engagemang för hållbar utveckling, tillväxt och styrning är djupt förankrat i vår koncernomfattande strategi, som i sin tur stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling. Besök Trelleborgs webbplats för mer information om våra hållbarhetsambitioner och hur vi planerar att uppnå dem.