"50 by 25"

Verksamhet

Vi arbetar för att minska CO2 i hela enhetens verksamhet. Det finns i grunden två sätt att minska vårt koldioxidavtryck: antingen väljer vi att gå över till förnybara energikällor eller så minskar vi vår förbrukning av icke-förnybar energi.

Regelefterlevnad

Trelleborgs åtagande för fullständig efterlevnad är djupt förankrat i affärsetiken. Företaget följer alla lagar och förordningar, uppfyller stränga standarder för certifiering och godkännande och är en förespråkare för mänskliga rättigheter.

Socialt engagemang

Samhällsengagemang innebär att delta i den lokala samhällsutvecklingen och agera som en god samhällsmedborgare, samtidigt som man säkerställer högsta möjliga säkerhet och delaktighet för alla Trelleborg-medarbetare.

Skydda miljön, människor och infrastruktur och tillgångar

Miljö

Människor

Tillgångar och infrastruktur

Polymers for Tomorrow

Cirkuläritet är framtiden

NorDan and Trelleborg work together for a bettersustainability
Ladda ner den senaste rapporten
Hållbarhetsnyheter
{count} artiklar

Sustainability experts