"50 by 25"

ill_factory_wg_rgb
Verksamhet

Vi arbetar för att minska CO2 i hela enhetens verksamhet. Det finns i grunden två sätt att minska vårt koldioxidavtryck: antingen väljer vi att gå över till förnybara energikällor eller så minskar vi vår förbrukning av icke-förnybar energi.

ill_service_wg_rgb
Regelefterlevnad

Trelleborgs åtagande för fullständig efterlevnad är djupt förankrat i affärsetiken. Företaget följer alla lagar och förordningar, uppfyller stränga standarder för certifiering och godkännande och är en förespråkare för mänskliga rättigheter.

ill_agreement_wg_rgb
Socialt engagemang

Samhällsengagemang innebär att delta i den lokala samhällsutvecklingen och agera som en god samhällsmedborgare, samtidigt som man säkerställer högsta möjliga säkerhet och delaktighet för alla Trelleborg-medarbetare.

Skydda miljön, människor och infrastruktur och tillgångar

Sustainability blue sky wind power grass

Miljö

Sustainability girls on green lawn

Människor

Sustainability Tree grey colour Pollution

Tillgångar och infrastruktur

NorDan and Trelleborg work together for a better sustainability
Trelleborg e-Road seal. The road to the future
Polymers for Tomorrow

Polymers for Tomorrow

Green globle

Cirkuläritet är framtiden

Ladda ner den senaste rapporten
Sustainability Report

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsnyheter
{count} artiklar

Sustainability experts