Marknadssegment

Nettoomsättning 2021*
10 076 MSEK (8 765)
* Exklusive jämförelsestörande poster.
Antal anställda 2021**
6 750 (6 290)
** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal.
EBIT 2021*
1 214 MSEK (1 050)
* Exklusive jämförelsestörande poster.

Huvudkontor

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.

Business Area Head Office
Via Naz. Tiburtina, 143
Villa Adriana (Roma)IT-00010 
Tel: +39 0774 38 41
Fax: +39 0774 38 48 02