Marknadssegment

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per segment

Antal anställda 2020**
6 290 (6 546)
** Antal anställda vid årets slut, inklusive inhyrd och visstidsanställd personal.
EBIT 2020*
1 050 MSEK (913)
* Exklusive jämförelsestörande poster.
Nettoomsättning 2020*
8 765 MSEK (9 628)
* Exklusive jämförelsestörande poster.

Huvudkontor

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.

Business Area Head Office
Via Naz. Tiburtina, 143
Villa Adriana (Roma)IT-00010 
Tel: +39 0774 38 41
Fax: +39 0774 38 48 02