Principer för ersättning

Långsiktigt incitamentsprogram

Ersättning till koncernledningen 2020

Ersättning till styrelsen 2020