Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Långsiktigt incitamentsprogram

Ersättning till koncernledningen 2021

Ersättningsrapport 2021

Trelleborgs ersättningsrapport 2021

Ersättning till styrelsen 2021