Global Compact
Trelleborg är sedan 2007 anslutet till FN:s nätverk Global Compact, ett initiativ för ansvarsfull affärspraxis med fokus på miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption.
GRI Standards 
Trelleborgs fristående hållbarhetsredovisning 2021 redovisar hållbarhet enligt GRI Standards, på Core-nivå. 
TCFD
En översikt av hur Trelleborg svarar upp mot Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer återfinns i årsredovisningen för 2020. Vissa frågor som scenarioanalys är fortfarande under utveckling.
CDP
Trelleborg deltar sedan 2007 i CDP:s frivilliga redovisning av utsläpp av växthusgaser. I CDP-kartläggningen av klimatfrågor 2020 erhöll Trelleborg resultatet B (2019: A–). För tredje gången redovisades även vattenfrågor, och där blev Trelleborgs resultat B– (2019: B–), vilket motsvarar den näst högsta nivån. Trelleborgs SER-betyg (Supplier Engagement Rate) hos CDP är A–.