Redovisningar för nedladdning

Sustainability-report-2022cover

Hållbarhetsredovisning 2022(eng,pdf)

Sustainability_report-2021

Hållbarhetsredovisning 2021 (eng, pdf)

Sustainbility_report-2020

Hållbarhetsredovisning 2020 (eng, pdf)

Trelleborg_Sustainability-Report-2019

Hållbarhetsredovisning 2019 (eng, pdf)

Hållbarhetsredovisning 2018 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2017 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2016 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2015 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2014 (eng, pdf)

CR_Report-Trelleborg-2013

Corporate Responsibility Report 2013 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2012 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2011 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2010 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2009 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2008 (eng, pdf)

Corporate Responsibility Report 2007 (eng, pdf)

Hållbarhetsredovisning 2006 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2005 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2004 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2003 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2002 (pdf)

Miljörapport 2001 (pdf)

Miljörapport 2000 (pdf)

Miljörapport 1999 (pdf)

Miljörapport 1998 (pdf)