Trelleborg avancerar till högsta nivå i redovisningen av klimatdata

CDP Driving Sustainable Economies logo
Trelleborg deltar sedan 2007 i CDP:s (tidigare kallat Carbon Disclosure Project) frivilliga redovisning av utsläpp av växthusgaser, och redovisar där relevanta nyckeltal och data, åtgärder för att förhindra negativa klimateffekter, liksom produkter/lösningar och initiativ som förbättrar samhället i detta avseende.

I CDP-kartläggningen av klimatfrågor 2019 erhöll Trelleborg resultatet A- (2018: B), vilket betyder att koncernen avancerat och alltså uppvisar den högsta nivån, Ledarskap, av hur miljömässiga frågor är sammanvävda med verksamheten. Detta är en högre nivå än Europas regionala genomsnitt. Ett företags resa i riktning mot gott miljöskydd/-förvaltarskap beskrivs av CDP med hjälp av en process i fyra steg som börjar med nivå D (Öppenhet), fortsätter med C (Medvetenhet), därefter med B (Styrning), och till sist A (Ledarskap). För andra gången redovisades även vattenfrågor, och där blev Trelleborgs resultat B- (B-).