Společnost Trelleborg uvádí na trh řadu pokročilých těsnicích materiálů H2Pro™ pro vodíkové aplikace

H2pro O-ring
Společnost Trelleborg Sealing Solutions uvádi na trh řadu těsnicích materiálů H2Pro™, které jsou určeny pro všechny aplikace hodnotového řetězce vodíku. Mezi tyto materiálu patří i kaučuk z ethylen-propylen-dien-monomeru (EPDM), který je určen pro vysokotlaká prostředí v širokém rozsahu teplot a jedinečný termoplastický polyuretan (TPU) pro velmi nízké teploty.

Řešení pro celý hodnotový řetězec vodíku

 

Řada H2Pro™ je navržena tak, aby pomáhala urychlit vývoj inovací v oblasti udržitelných technologií a zároveň nabízí řešení pro výzvy spojené s výrobou, přepravou a skladováním vodíku a jeho konečným využitím. Materiály, které se osvědčily v náročných prostředích jednotlivých aplikací, jsou vhodné pro vysoké tlaky, nízké teploty a odolávají propustnosti plynů a par (mají velmi nízkou permeabilitu), díky čemuž lépe odolávají rychlé dekompresi plynu a zároveň vykazují vynikající vlastnosti z pohledu opotřebení a extruze.

 

>>Zjistěte více informací o těsnicích řešeních společnosti Trelleborg pro celý hodnotový řetězec vodíku

Řada zahrnuje dva nové materiály speciálně vyvinuté pro vodíkové aplikace. H2Pro™ EBT25 je nový EPDM materiál určený pro vysokotlaká prostředí v širokém rozsahu teplot a Zurcon® H2Pro™ ZLT je unikátní TPU pro velmi nízké teploty.

 

James Simpson, Global Segment Director Energy, říká: „Vodík hraje zásadní roli při přechodu na udržitelnou energii, a to jako zdroj paliva, nebo jako médium pro skladování přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k jeho přirozeným vlastnostem je obtížné ho utěsnit. Rozšiřující se řada H2Pro™, navržená našimi vyspělými týmy výzkumu a vývoje, nabízí spolehlivá řešení pro širokou škálu aplikací, včetně čerpadel, ventilů, připojovacích a spojovacích prvků a v mnoha dalších zařízeních v řetězci dodávek vodíku.“


Utěsnění vodíku – náročný úkol


Problémy se týkají propustnosti a úniku, protože vodík je nejjednodušší plynný prvek s nejmenší molekulární strukturou. Dalším problémem je rychlá dekomprese plynu (RDG) za situace, kdy materiál těsnicího prvku ve vysokotlakém systému absorbuje vodík. Pokud se tlak v systému náhle sníží, plyn zachycený v těsnění se začne rozpínat a při unikání ze struktury materiálu může způsobit puchýřky na povrchu těsnění, jeho rozpukání či popraskání. Těsnění pro různé vodíkové systémy musí odolávat velmi náročným podmínkám, včetně vysokých tlaků až 1 000 bar/14,34 psi (například ve vysokotlakých ventilech) a extrémně nízkých teplot až -250 °C/-418 °F (například při skladování a přepravě kapalného vodíku).

Simpson dodává: „Protože utěsnění vodíku je velmi náročné, vyvíjí společnost Trelleborg materiály a specifická aplikační řešení pro všechny subjekty, které jakýmkoli způsobem řeší problematiku vodíku, včetně těch, které se zabývají výrobou energie, leteckým a kosmickým průmyslem, terénními vozy, nákladními automobily a autobusy, chemickým průmyslem (CPI), přepravou chemikálií a námořní dopravou. Jako dlouholetý světový lídr v oblasti polymerních a elastomerových řešení máme velmi dobré předpoklady stát se partnerem všech společností, které problém utěsnění vodíku řeší.“


Speciálně navržené materiály pro dané aplikace


Všechny materiály H2Pro™ jsou navrženy pro danou aplikační oblast a mají vynikající odolnost proti opotřebení a vtlačování do spáry. Ověřování těchto materiálů probíhá podle klíčových průmyslových norem a v celé řadě náročných podmínek typických pro vodíkové prostředí. Společnost Trelleborg používá pokročilé testovací zařízení k posouzení materiálů z hlediska stárnutí vlivem kyslíku a ozonu, kompatibility s vodíkem, těsnosti, propustnosti a schopnosti odolávat RGD a shody s příslušnými mezinárodními normami.

Zurcon® H2Pro™ ZLT má velmi nízkou propustnost a vykazuje vynikající schopnost odolávat RGD. Má široký rozsah provozních teplot s vynikajícími schopnostmi při nízkých teplotách, vykazuje skvělou odolnost proti vtlačování a opotřebení a je v souladu s nařízením (ES) 79/2009, SAE J2600 a ANSI CHMC 2. Lze jej vyrábět jako O-kroužky pro statické utěsnění ventilů, filtrů a tankovacích pistolí, čerpadel, přírubových spojů a šroubení nebo jako U-Manžeta pro statické a dynamické aplikace, jako jsou dříky ventilů, pohony a regulátory.

H2Pro™ EBT25 vykazuje vynikající schopnost odolávat RGD a vyznačuje se nízkou propustností, šírokým rozsahem provozních teplot, tvrdostí 85 Shore A a skvělou odolností proti vtlačování do spáry. Je v souladu s nařízením (ES) 79/2009, SAE J2600 a ANSI CHMC 2 a lze jej vyrábět jako O-kroužky pro statické utěsnění ventilů, filtrů, tankovacích pistolí, čerpadel, přírubových spojů a šroubení nebo jako na zakázku lisované díly a těsnění rámů pro palivové články a zařízení pro elektrolýzu.

 

>>Zjistěte více o našich nových těsnicích materiálech H2Pro™

Materiály H2Pro™ jsou k dispozici také v řadě dalších směsí a profilů těsnění, včetně:

  • Turcon® polytetrafluoroethylen (PTFE) a termoplastické směsi pro výrobu těsnicích břitů prvků Varilip®
  • Těsnicí prvek V-Stack pro použití ve statických a dynamických aplikacích s kryogenně stlačeným vodíkem a kapalným vodíkem (LH2)
  • Těsnění FKM pro modrý vodík
  • Směsi EPDM s nižší tvrdostí a silikonové směsi pro aplikace s nižším tlakem
  • Kovová těsnění pro statické aplikace s kapalným vodíkem (LH2)
  • Kompozitní ložiska a pístní kroužky odolné proti opotřebení pro vodíkové kompresory

>>Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s materiály H2Pro pro Vaši aplikaci