"Основни познания по технология на уплътняването, включени в модулите за електронно обучение"

Hydraulic Seals Catalog

Hydraulic Seals Catalog

Discover our Product Range

Turcon® AQ Seal® 5 в комбинация с Bean Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® AQ Seal® в комбинация с Bean Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Double Delta®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring® T
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® 2A
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
turcon_stepseal_2a_cr_id
Turcon® Stepseal® 2A CR
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® 2K
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® V
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Variseal® M2
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Variseal® W2
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® VL Seal®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® VL Seal® II
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® V-Stack (Chevron Seal)
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® L-Cup®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Rimseal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
zurcon_rimseal_im_id
Zurcon® Rimseal IM
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® U-Cup
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Wynseal M
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static