ТСС Прътови Уплътнения,Trelleborg Sealing Solution

"Основни познания по технология на уплътняването, включени в модулите за електронно обучение"

Hydraulic Seals Catalog

Hydraulic Seals Catalog

Discover our Product Range

Balsele
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Selemaster SM
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
VEEPAC
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® AQ Seal® 5 в комбинация с Bean Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® AQ Seal® в комбинация с Bean Seal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Double Delta®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Glyd Ring® T
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® 2A | Hydraulic Rod Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® 2K
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® V
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Stepseal® V LM Lubrication Management | Hydraulic Rod Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Variseal® M2
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® Variseal® W2
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® VL Seal®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Turcon® V-Stack (Chevron Seal) | Hydraulic Rod Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Buffer Seal LM | Hydraulic Rod Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® L-Cup®
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Rimseal
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Zurcon® Rimseal IM | Hydraulic Rod Seals | Trelleborg
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static